2016-MV-Agusta-Stradale-800-2-1_BM

Sejak Merdeka, Shell Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menjalankan latihan keselamatan jalan raya di peringkat sekolah, dengan “Shell Traffic Games” yang diadakan secara tahunan di peringkat sekolah sejak enam dekad yang lalu. Kini, Shell bersama Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) telah melancarkan program #ShellSelamatSampai yang direka untuk memupuk orang ramai mengamalkan keselamatan jalan raya di dalam tiga persekitaran yang strategik iaitu, sekolah menengah, universiti, dan juga komuniti.

Bermula pada peringkat sekolah menengah, #ShellSelamatSampai akan menyediakan pengetahuan dan latihan praktikal sebagai sebahagian program ko-kurikulum tambahan rasmi. Modul pembelajaran tersebut dibina dengan kerjasama JKJR, dan Shell menyediakan bantuan kewangan untuk pelajar terpilih mendapatkan lesen motorsikal mereka setelah menamatkan latihan tersebut dengan jayanya.

Pada peringkat universiti dan kolej pula, “Kem Keselamatan Jalan Raya” akan diadakan untuk mengajar pelajar berkenaan pemanduan defensif, dan motorsikal mereka akan diperiksa oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).Shell turut akan bekerja sama dengan komuniti di mana sekolah, kolej dan universiti berdekatan untuk mewujudkan Zon Keselamatan Shell, membolehkan pelajar ke sekolah atau kolej kemudian pulang semula ke rumah dengan selamat.

2016-MV-Agusta-Stradale-800-5-1_BM

Di dalam ucapannya, Datuk Seri Saripuddin Kasim, ketua setiausaha Kementerian Pengangkutan menyatakan negara terpaksa menanggung kehilangan sejumlah RM9 billion setahun kerana kemalangan jalan raya dan kehilangan produktiviti, tidak termasuk kos buruh. “Kaji selidik yang dilakukan pihak MIROS menunjukkan golongan yang selalunya terbabit dengan kemalangan jalan raya adalah mereka yang berumur antara 18 hingga 25 tahun,” kata Saripuddin.

Shell juga turut mengumumkan kerjasama mereka dengan pihak MIROS untuk meningkatkan keselamatan jalan raya melalui Program Penilaian Jalan Raya Antarabangsa (IRAP). Program tersebut akan menyediakan penilaian yang komprehensif terhadap jalan raya di Malaysia dalam usaha untuk meningkatkan keadaan dan keselamatannya.