1621930_729785283725324_4998449407029119539_n

Tidak lama lagi, ujian lesen memandu bakal dilaksanakan oleh pihak sekolah memandu dan bukan lagi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) seperti sekarang, ujar timbalan menteri pengangkutan jalan Datuk Aziz Kaprawi kepada New Straits Times di dalam satu temubual. Perkara ini adalah dicadangkan oleh pihak Majlis Piawaian dan Pemodenan Industri Memandu Malaysia (Mapim).

“Sekarang ini, kuasa (termasuk ujian lesen memandu) adalah terletak pada Jabatan Pengangkutan Jalan. Pada masa akan datang, sekolah memandu akan menjalankan ujian tersebut, bukan lagi JPJ,” kata Aziz. “Segala urusan berkaitan pemandu yang sedang belajar adalah terletak sepenuhnya di bawah institut memandu,” tambah timbalan menteri itu. Ia disasarkan untuk memperbaiki kualiti dan proses institut memandu.

Aziz sedar yang semua institut memandu akan diselaraskan di bawah satu sistem atas talian untuk tujuan ini. Timbalan menteri berkenaan menyatakan beliau mensasarkan sistem atas talian tersebut akan sedia untuk digunakan oleh pihak institusi menjelang 2018. “Sistem baharu ini akan diimplimentasikan apabila syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan, termasuk sistem pemantauan suara, telah disediakan,” jelas Aziz.

Malah beliau memberikan jaminan sistem tersebut akan mengurangkan potensi untuk berlakunya transaksi “di bawah meja” dan berlandaskan kepada keterbukaan dan juga ketelusan. “Ia perlu melalui proses pra-pendaftaran atas talian terlebih dahulu di mana semua kadar bayaran ditunjukkan sekali, oleh itu tiada ruang untuk memanipulasi kadar yuran, contohnya,” jelas beliau.

malaysian-driving-license-001

Sistem tersebut juga bakal menghapuskan terus kegiatan ejen dan runner. “Apabila transkasi dilakukan secara dalam talian dan terbuka, dengan mekanisma pemantauan di sebalik sistem ini, servis mereka tidak lagi diperlukan oleh sesiapa,” hurai Aziz.

Tambahan pula, untuk meningkatkan kualiti, institusi memandu juga perlu mendapatkan pengiktirafan ISO 9000. “Mereka (sekolah memandu) perlu mencapai standard antarabangsa dan diiktiraf dengan pensijilan ISO 9000,” jelas timbalan menteri itu. Datuk Hanafi Mat Zin, Presiden Mapim, menyatakan setakat ini lebih dari 50 buah institut memandu telah mencapai standard ISO 9000, dan lebih banyak lagi akan menyusul.

Hanafi turut berkata jawatankuasa khas akan diwujudkan untuk menilai pihak pengurusan, operasi, utiliti am, kualiti dan ICT institut memandu. “Sekolah memandu yang mematuhi ISO 9000 akan diberikan penarafan yang lebih tinggi sementara untuk mereka yang gagal untuk mematuhinya akan ketinggalan,” kata beliau.

Beliau juga turut menjelaskan apabila perubahan ini dilaksanakan kelak, JPJ akan terus memantau institut-institut memandu ini bagi memastikan mereka sentiasa mematuhi undang-undang, polisi, pengauditan dan juga kualiti.