puspakom-macc 8

Buat masa ini Dasar Tempoh Jangka Hayat Kenderaan (End-of-Life-Vehicles) atau ELV belum bersedia untuk dilaksanakan di negara ini, kata Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Ahmad Maslan.

Menurutnya, ia adalah kerana kekurangan pusat pemeriksaan kenderaan. Setakat ini hanya terdapat 56 buah Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer (Puspakom) di seluruh negara dan jumlah itu amat sedikit jika dibandingkan dengan keperluan iaitu 450 Puspakom untuk memeriksa kenderaan jika ELV dilaksanakan, laporan Bernama.

“Buat masa ini, terdapat hampir 24 juta kenderaan di negara ini, di mana 12 juta daripadanya merupakan kenderaan penumpang atau persendirian. Jika ELV mahu dilaksanakan, kita memerlukan 450 buah pusat pemeriksaan kenderaan, jauh daripada jumlah yang ada sekarang iaitu hanya 56 buah,” katanya dalam persidangan Dewan Negara hari ini.

Beliau menjawab soalan Senator Azizah Harun yang mahu kementerian menyatakan status dasar ELV yang terkandung dalam Dasar Automatif Nasional (NAP) 2014, sama ada ia akan diteruskan atau di peringkat perancangan.

kedai-potong

Katanya lagi, NAP 2014 menekankan beberapa asas perlu diwujudkan terlebih dahulu sebelum dasar tersebut boleh dilaksanakan antaranya pelaksaanan aktiviti 4R (Reduce, Reuse, Recycle & Remanufacture).

Bagaimanapun, katanya kajian secara mendalam sedang dijalankan terutama berkenaan kesan penggunaan kenderaan berusia, ke atas keselamatan jalan raya dan usaha-usaha pemuliharaan alam sekitar.

“Selain itu kementerian juga memantau aktiviti mengawal selia kitar semula dan pengilangan semua industri automotif.

“Melalui NAP 2014, telah diperkenalkan pemeriksaan secara sukarela untuk menjamin kenderaan sentiasa selamat digunakan,” katanya.

Menurut beliau, Malaysia juga tidak akan melaksanakan Scrap Policy seperti di Singapura yang mana teksi berusia lapan tahun dan kenderaan persendirian berusia 10 tahun tidak lagi boleh digunakan.