Satu projek yang dinamakan sebagai Bypass Kuala Terengganu sudah dimulakan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia sejak bulan Julai 2016 dan ia melibatkan pembinaan laluan sepanjang 5.875 km, bermula dari persimpangan Tok Molor, Jalan Tok Adis (T12) hingga ke Kampung Durian Burung di Jalan Persekutuan FT03 Kota Bharu – Kuala Terengganu.

Untuk melengkapkan laluan baru ini, turut akan dibina adalah empat jambatan, dua Vehicular Box Culvert (VBC), ataupun laluan bawah, menaik taraf persimpangan Tok Molor dan persimpangan Tok Ku kepada jenis bertingkat, sistem perparitan, pembentungan, lampu jalan, lampu isyarat dan kelangkapan jalan lain.

Secara keseluruhannya, projek ini memakan belanja sebanyak RM321 juta, dan daripada jumlah itu, RM167 juta adalah merupakan kos kontrak manakala RM154 juta pula adalah untuk kos pengambilan tanah. Berkenaan soal pengambilan tanah ini, ia melibatkan 293 lot dan baki lot yang masih belum diambil adalah 22.

Sehingga masa ini, projek Bypass Kuala Terengganu ini sudah mencapai tahap kemajuan 18.04 peratus dan ini adalah 1.03 peratus lebih ke hadapan berbanding jadual sebenarnya. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Januari 2019, dan akan memberi manfaat kepada 70,000 orang penduduk terutamanya yang tinggal di kawasan pembangunan Bandar Baru Bukit Besar.

Dari aspek penjimatan masa, jika sekarang, masa yang diambil untuk bergerak dari Kuala Ibai ke Durian Burung pada waktu puncak adalah 30 minit, tetapi bila siap laluan ini, ia akan memendekkannya kepada 10 minit. Selain itu, ia juga akan dapat membantu meningkatkan ekonomi kawasan setempat.