Jumlah jualan kenderaan di Malaysia bagi bulan Februari 2017 mencatatkan penurunan 5% atau 2,212 unit berbanding pada bulan Januari lalu. Data yang dikeluarkan oleh Persatuan Automotif Malaysia (MAA) menunjukkan sepanjang Februari lalu, sebanyak 38,881 unit kenderaan penumpang dan 3,574 unit kenderaan perdagangan dijual.

Dua faktor penyumbang digariskan berkaitan penurunan berbanding jualan bulan Januari 2017. Pertama, jumlah hari bekerja yang lebih pendek pada Februari dan kedua, iklim dan suasana pasaran masih tidak menampakkan perubahan yang lebih positif.

Bagaimanapun, jika dibandingkan dengan jualan pada bulan yang sama tahun lalu, tahun ini angka jualannya lebih tinggi berbanding Ferbruari tahun lalu, dengan 42,455 unit berbanding 37,874 unit secara keseluruhannya.

Begitu juga dengan jumlah pengeluaran kenderaan secara keseluruhannya, Februari 2017 mencatatkan angka yang lebih tinggi berbanding bulan sama tahun lalu. Sebanyak 43,127 unit kenderaan dikeluarkan, berbanding 35,130 unit pada Februari tahun lalu.

Jualan bagi bulan Mac dijangka akan lebih baik berbanding dua bulan pertama tahun ini. Antara faktor yang diyakini akan menyumbang kepada perkara itu ialah jumlah hari bekerja yang lebih panjang serta promosi berterusan yang diberikan oleh jenama pengeluar kenderaan kini.