Dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Gerik Datuk Hasbullah Osman mengenai langkah-langkah diambil kerajaan bagi menangani masalah jalan berlubang, di Dewan Rakyat hari ini, Jabatan Kerja Raya (JKR) menjelaskan pihak mereka akan menggunakan kaedah turapan teknologi baharu yang lebih berdaya tahan di seluruh negara secara berperingkat, lapor Bernama.

Menurut Kementerian Kerja Raya, kaedah-kaedah berkenaan dikenali sebagai ‘cement stablised base‘, ‘Polymer Modified Asphalt‘ (PMA) dan ‘Stone Mastic Asphalt‘ (SMA) adalah reka bentuk turapan baharu bagi mengatasi masalah kerosakan jalan raya.

Kementerian berkenaan juga telah menetapkan dasar 5% daripada turapan ‘premix‘ jalan untuk menggunakan teknologi turapan sama ada dari jenis konkrit, PMA atau SMA.

Kementerian Kerja Raya turut menjelaskan, isu jalan berlubang ini berlaku disebabkan oleh sesuatu jalan itu telah menghampiri had usia semasa sesuatu jalan itu direka bentuk iaitu di antara tujuh hingga 20 tahun. Teknologi baharu yang diperkenalkan ini merupakan antara kaedah alternatif JKR dalam mengatasi isu jalan berlubang yang boleh menyebabkan kemalangan terutamanya di laluan melibatkan bilangan kapasiti trafik yang tinggi.

“Bagaimanapun, faktor jalan berlubang boleh berlaku lebih awal apabila laluan itu sering digunakan kenderaan berat yang melebihi had muatan dibenarkan mengikut peraturan jalan atau disebabkan oleh faktor bencana banjir,” jelas kementerian tersebut lagi dan menerangkan faktor berkenaan juga boleh memendekkan had usia jalan berbanding tempoh reka bentuk sebenar.