Sebelum tiba kepada kepada keputusan untuk memilih Geely sebagai rakan strategik asing (FSP), terdapat banyak peringkat penilaian terhadap kertas cadangan dan bidaan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berminat.

Sejak perkara ini diumumkan susulan pemberian pinjaman mudah oleh kerajaan kepada Proton pada Mei 2016 – satu daripada syarat pinjaman itu adalah Proton perlu mencari FSP baru dengan segera – sebanyak 23 pihak yang difikirkan berpotensi, termasuk dalam senarai panjang.

Kemudian, dalam tempoh Julai-Ogos 2016, sebanyak 15 calon telah dikenal pasti – semua pihak ini diberikan Request For Proposal (RFP), supaya mereka menghantar kertas cadangan untuk dipertimbangkan. Bagi tempoh dari September 2016, lapan pihak dikenal pasti selepas meneliti kertas cadangan yang dirasakan berkongsi aspirasi yang sama dengan apa yang diperlukan oleh Proton.

Selepas itu, lima pihak disenarai pendek untuk Proton melakukan proses seterusnya; iaitu lawatan ke tapak untuk penilaian lanjut, meninjau teknologi dalaman yang dimiliki, termasuk penilaian relatif lain. Ini termasuk kesesuaian dari aspek strategik, gerak kerja operasi, budaya kerja serta kedudukan kewangan mereka.

Kemudian, pada November 2016, keputusan awal mula dibuat ke atas lima calon berkenaan, menyaksikan pemilihan hanya tiga daripadanya untuk ke tahap seterusnya. Pada tahap ini, penilaian dibuat ke atas beberapa aspek; ini termasuk komitmen teknikal, kesediaan mereka terhadap mengekalkan penjenamaan Proton, modal untuk disuntik bagi memulihkan Proton serta kemampuan untuk memperluaskan pasarannya.

Hanya pada Februari-Mei 2017 barulah tawaran pembidaan dibuka kepada tiga pihak dalam senarai pendek akhir berkenaan. Dalam tempoh berkenaan juga, proses penilaian ketat dibuat, termasuk sesi rundingan menyeluruh terhadap tawaran dan bidaan yang ada.

Hanya selepas semua ini dilakukan, barulah satu FSP yang dirasakan mampu memenuhi semua kriteria ini dipilih. Dan, seperti yang diumumkan semalam, kita tahu bahawa Geely dari China yang terpilih untuk meneruskan usaha pemulihan Proton selepas ini.