Dalam usaha untuk menambahbaik perkhidmatan selepas jualan, Honda Malaysia (HM) telah melancarkan pusat 2S (servis dan alat ganti) baharu di Melaka (Kah Motor), serta pusat mengetuk dan mengecat badan kenderaan (BP) di Pulau Pinang (JM Motor Services).

Pembukaan kedua-dua pusat berkenaan adalah bagi memenuhi pertambahan perkhidmatan yang diperlukan, di mana sehingg Mei 2017, HM telah menyelenggara lebih 100,000 unit kenderaan setiap bulan di seluruh negara.

Menurut syarikat terbabit, daerah Selatan mencatatkan sejumlah 104,832 penyelenggaran pada bulan Mei, sementara di daerah Utara pula membabitkan 95,605 penyelenggaraan. Masing-masing mewakili peningkatan antara 19% dan 11%, berbanding tempoh yang sama pada 2016.

Tahun lalu, jumlah keseluruhan bagi HM mencatatkan peningkatan sebanyak 14% berbanding pada tahun 2015, di mana syarikat ini telah menyumbang perkembangan dan peningkatan dalam keseluruhan jualan di seluruh negara.

“Dengan adanya dua pusat 2S dan BP ini di Melaka dan Pulau Pinang membolehkan para pelanggan kami menerima perkhidmatan yang lebih memuaskan. Malah langkah membuka pusat 2S dan BP ini adalah sebahagian daripada komitmen kami dalam menambahbaik perkhidmatan kami kepada para pelanggan,” ujar Katsuto Hayashi, pengarah urusan dan CEO HM.