BMW Group Malaysia kini memperkenalkan program bantuan Roadside Assistance dan Accident Hotline. Perkhidmatan ini adalah untuk memberikan sokongan dan bantuan sepanjang masa bagi pemilik kenderaan BMW, MINI dan BMW Motorrad.

Program berkenaan menawarkan bantuan telefon sepanjang hayat, serta perkhidmatan tunda dan pergerakan tanpa sebarang kos tambahan bagi pemilik yang berada dalam situasi kecemasan atau kerosakan. Pelanggan hanya perlu menelefon talian 1800-88-8808 untuk mendapatkan bantuan.

Bermula dari 1 Julai 2017, pemilik BMW dan MINI dengan kenderaan yang didaftarkan dari 1 Januari 2017 akan menerima pelindungan Roadside Assistance (RSA) untuk tempoh lima tahun tanpa sebarang kos – tempoh dua tahun bagi pemilik BMW Motorrad.

Program ini merupakan penambahbaikan terhadap versi sebelumnya, yang mana hanya sah bagi tempoh dua tahun. Selain itu, bagi kenderaan yang didaftarkan antara 1 Julai 2015 hingga 31 Disember 2016, RSA terdahulu masih lagi sah bagi tempoh 24 bulan sejak tarikh pertama kali kenderaan itu didaftarkan.

Pelanggan di bawah program ini akan menikmatipelbagai perkhidmatan, antaranya bantuan telefon sepanjang hayat dan talian kecemasan kemalangan. Bagi situasi kecemasan, BMW RSA akan menghubungi perkhidmatan kecemasan di lokasi berkenaan, serta memaklumkan pengedar bagi mengatur perkhidmatan menunda jika perlu.

Ini termasuk penghantaran balik bagi jarak perjalanan sejauh 200 km, serta kenderaan ganti juga akan disediakan sepanjang tempoh baik pulih yang terlibat. Dalam keadaan kerosakan yang berlaku dalam jarak 200 km atau lebih dari kediaman pelanggan, BMW RSA juga boleh mengaturkan tempat bermalam, jika perlu.