Sebelum ini kadar fi bagi tukar hak milik motosikal di Sabah dan Sarawak adalah berbeza dengan di Semenanjung. Di mana, di Sabah, kadar fi tersebut ditetapkan sebanyak RM40, manakala RM5 di Sarawak dan RM3 di Semenanjung.

Walau bagaimana pun, demi usaha berterusan kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin, lebih-lebih lagi bagi mengurangkan beban rakyat terutamanya kumpulan B40, kerajaan telah memutuskan kadar fi tersebut akan diseragamkan mengikut kadar di Semenanjung, berkuatkuasa mulai 1 April ini.

Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liow Tiong Lai, penyeragaman kadar fi itu jelas menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa peka terhadap keperluan rakyat dalam mengurangkan perbelanjaan.