Kementerian pengangkutan sedang mencari penyelesaian terbaik untuk menangani masalah kenderaan usang dan terbiar, yang buat masa ini tidak ada peruntukan dalam undang-undang untuk menghapus dan melupuskannya. Justeru, kerajaan mengkaji kemungkinan untuk melaksanakan sijil pembatalan pendaftaran bagi kenderaan terabai yang berdaftar ini, laporan Malay Mail.

“Oleh itu, saya telah meminta agar JPJ mengemukakan cadangan untuk melaksanakan mekanisme pembaharuan perakuan. Dengan mekanisme sijil pembaharuan pendaftaran ini, pihak berkuasa tempatan (PBT) boleh meneruskan pelaksanaan melupuskan kederaan sebegini bagi menyelesaikan masalah yang sedang berlaku di kawasan padat penduduk,” ujar menteri Pengangkutan Anthony Loke.

Loke berkatalangkah ini perlu diambil memandangkan aduan dari orang awam banyak diterima oleh PBT, terutamanya di Kuala Lumpur dan Selangor. “Kebanyakan kenderaan sebegeini, yang masih didaftarkan, hanya dibiarkan begitu sahaja di kawasan perumahan, yang mungkin boleh menjejaskan kesihatan akibat logam yang berkarat,” ujarnya.

Tahun lalu, dilaporkan sebanyak lebih lapan juta kenderaan usang yang terbiar di seluruh negara, dan menurut Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, pihaknya merancang untuk mengkaji semula undang-undang bagi memberi kuasa kepada PBT bagi melupuskan kenderaan tersebut. Pelan yang dicadangkan ialah membuang kenderaan terbabit dan menempatkannya di kawasan yang diwartakan.