Jabatan Audit Negara (JAN) mendapati Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) gagal dalam menyediakan prosedur operasi standard (SOP) yang jelas bagi proses penilaian kenderaan terutamanya yang melibatkan dokumen sokongan, laporan Berita Harian.

Menurut JAN, ia adalah hasil semakan terhadap 122 sampel lelong di lima pejabat negeri terpilih bagi tempoh 2015 hingga 2017 mendapati semua kenderaan yang dilelong dikemukakan kepada bahagian Kejuruteraan Automotif (KA) untuk mendapatkan penilaian harga rizab.

Menurut Laporan Audit Negara 2017 Siri 1, bagaimanapun pihak Audit tidak menjumpai sebarang kertas kerja dan dokumen sokongan bagi mengesahkan harga rizab berkenaan.

“Temubual pihak Audit dengan Bahagian KA mendapati penilaian harga rizab dibuat melalui semakan di laman sesawang (yang terlibat dengan penjualan kereta terpakai). Selain itu, faktor lain juga diambil kira antaranya seperti kategori kenderaan mewah, biasa, popular dan tidak popular, usia kenderaan, keadaan fizikal kenderaan dan sama ada kenderaan terbabit boleh atau tidak boleh dilesenkan,” ujar JAN.

Oleh itu, JAN mengesyorkan JPJ mengambil tindakan penambahbaikan antaranya mengkaji semula SOP meliputi prosedur lucut hak dan pelelongan kenderaan klon dan penentuan tempoh lelongan selepas keputusan mahkamah.

Malahan penambahan baik lain perlu dipandang serius termasuk melaksanakan aktiviti pelelongan dengan segera di samping menetapkan kaedah pengukuran prestasi yang jelas.

Selain itu, JAN turut menyentuh mengenai wujud kelemahan pengurusan penyimpanan kenderaan sita yang memberi kesan terhadap risiko keselamatan dan kehilangan kenderaan itu selain kelemahan pemantauan pembayaran boleh mendedahkan JPJ kepada aspek penyelewengan.

“Lawatan Audit antara Ogos hingga November 2017 mendapati sebanyak enam daripada 11 lokasi simpanan kenderaan tidak mematuhi ciri-ciri kawalan keselamatan yang ditetapkan sehingga menyukarkan aktiviti pemantauan kenderaan dalam simpanan. Tempat simpanan yang didapati tidak mematuhi ciri-ciri keselamatan turut menyebabkan kenderaan menjadi rosak dan usang, termasuk risiko kehilangan kenderaan dan aksesori kenderaan,” katanya.