Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia telah mengumumkan, mulai 1 April 2019, setiap proses pendaftaran kenderaan motor melalui sistem e-Daftar adalah diwajibkan menggunakan nombor siri Sijil Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) yang sah.

Menurut kenyataan yang dihantar, JPJ berkata, setiap pengeluar kenderaan serta pihak yang berkenaan perlu mematuhi ketetapan tersebut bagi mengelakkan sebarang kesukaran atau sekatan terhadap proses pendaftaran kenderaan masing-masing. Berikutan itu, setiap pengeluar kenderaan hendaklah memastikan telah mempunyai medan data berkaitan dengan nombor siri Sijil Kelulusan VTA di dalam sistem e-Daftar masing-masing sebelum 31 Mac 2019 seperti mana spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak JPJ.

JPJ berkata, perkara ini dikuatkuasakan bagi memastikan setiap kenderaan motor yang akan didaftarkan dan dilesenkan mempunyai kelulusan VTA yang sah serta sebagai instrumen kawalan dan sekatan terhadap mana- mana pihak yang ingkar mendapatkan kelulusan VTA daripada pihak JPJ.

Secara dasarnya, Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) adalah proses mandatori terhadap kenderaan model baharu sebelum dibenarkan untuk didaftarkan dan dilesenkan oleh pihak JPJ. Proses VTA ini dikuatkuasakan adalah untuk memastikan setiap model baharu kenderaan tersebut telah mematuhi ciri-ciri pembinaan dan spesifikasi seperti mana ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-kaedah di bawahnya.

Sehubungan itu, pihak JPJ menasihatkan kepada semua pengeluar kenderaan perlu mengambil tindakan sewajarnya dan memastikan supaya sistem e-Daftar masing- masing dapat berfungsi dengan baik bagi mengelakkan sebarang masalah semasa proses pendaftaran kenderaan.