Malaysia telah pun mempunyai Laluan Pengujian Kenderaan Berautonomi (MyAV) pertama yang diluluskan baru-baru ini, dibangunkan oleh Futurise dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan (MOT) di bawah inisiatif Sandbox Pengawalseliaan Nasional (NRS) untuk pembangunan projek kenderaan berautonomi atau kenderaan pandu sendiri.

Futurise adalah anak syarikat milik penuh Cyberview Sdn Bhd di bawah Kementerian Kewangan, yang berperanan sebagai penasihat dasar awam kementerian dan industri dalam membentuk Malaysia ke arah ekonomi masa hadapan. Manakala eMoovit Technology Sdn Bhd menjadi syarikat pertama diberi kelulusan menggunakan laluan ujian berkenaan yang terletak di Cyberjaya, laporan The Star.

CEO Futurise Mahadzir Aziz berkata, permohonan untuk menggunakan laluan pengujian kenderaan pemanduan sendiri di Cyberjaya itu mesti ditujukan kepada Futurise sebagai sekretariat yang mengesahkan aplikasi berkenaan bersama dengan Jawatankuasa Penilaian Pengujian Kenderaan Berautonomi yang dipengerusikan oleh MOT.

Tambahnya, permohonan untuk menggunakan laluan pengujian kenderaan pemanduan sendiri di Cyberjaya itu mesti ditujukan kepada Futurise sebagai sekretariat yang mengesahkan aplikasi berkenaan bersama dengan Jawatankuasa Penilaian Pengujian Kenderaan Berautonomi yang dipengerusikan oleh MOT.

Selain itu, Garis Panduan Percubaan Kenderaan Berautonomi di jalan awam di Cyberjaya sudah dibangunkan penghujung tahun lalu serta menerima pengesahan daripada MOT dan Majlis Perbandaran Sepang sebelum sebarang kerja dimulakan ke atas laluan-laluan yang akan diuji.

“Ia antara lainnya menggariskan Pelan Pengurusan Keselamatan yang merangkumi prosedur-prosedur mitigasi risiko serta langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan,” katanya.

Futurise berkata, segala infrastruktur yang diperlukan untuk laluan pengujian sepanjang tujuh kilometer ini telah dipertimbangkan dan diperlengkapkan merangkumi papan tanda jalan yang jelas menunjukkan zon pengujian kenderaan berautonomi yang ditempatkan di setiap jalan masuk ke kawasan pengujian.

“Mengambil kira aspek keselamatan pengguna jalan raya yang lain, seorang pegawai keselamatan terlatih diwajibkan berada di dalam kenderaan lengkap dengan pengecam visual sepanjang masa pengujian berjalan,” jelasnya lagi.

MyAV ini melibatkan dua laluan yang secara keseluruhannya sepanjang tujuh kilometer. Laluan pertama melibatkan jarak yang pendek, iaitu mengeliling bangunan Futurise dan Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC). Sementara laluan kedua pula dengan jarak yang lebih panjang merentasi Persiaran Apec, Persiaran Cyberpoint dan Persiaran Rimba.