Pada tahun 2020, kerajaan telah memperkenalkan sumbangan kepada Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) PERKESO, dengan pecahan 70% daripada kerajaan, dan 30% daripada pencarum. Dalam Bajet 2023 yang baru dibentangkan, sumbangan ini akan ditingkatkan lagi menjadi 80% daripada kerajaan dan 20% daripada pencarum.

Langkah ini diambil bagi tujuan meringankan lagi beban golongan bekerja sendiri untuk membayar caruman PERKESO, dan diperluas kepada pemandu teksi dan pekerja gig (individu yang terlibat untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja melalui platform penyedia perkhidmatan atas aplikasi digital untuk mendapat upah) sektor teknologi maklumat.

Selain daripada itu, pada tahun hadapan juga kerajaan akan mula mewajibkan caruman SKSPS kepada semua sektor pekerjaan sendiri terutamanya sektor berisiko tinggi secara berperingkat. Inisiatif ini akan bermula dengan sektor pengangkutan awam seperti pemandu, dan penghantaran barangan ataupun makanan.