JPJ_VOC

Sebagai maklum balas terhadap mesej yang sebelum ini disebarkan melalui media sosial, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) hari ini mengeluarkan kenyataan rasminya berhubung pengesahan biometerik pemilik kenderaan.

Menurut JPJ, mesej yang menyatakan bahawa bermula 1 September ini pemilik kenderaan wajib hadir ke JPJ bagi membuat pengesahan biometrik untuk tujuan pembaharuan Lesen Kenderaan Motor adalah tidak benar. Prosen pembaharuan berkenaan adalah sama seperti sebelumnya, sama ada pemilik atau wakil boleh hadir ke JPJ dan tiada pengesahan biometrik diperlukan.

Mulai 1 September 2016, mana-mana kenderaan yang memperbaharui Lesen Kenderaan Motor akan diberikan Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC) baharu bagi menggantikan Perakuan Pendaftaran Kenderaan (geran) sedia ada. Penggantian geran kepada VOC juga akan dibuat dalam urusan pindaan dan pembetulan rekod yang belum pernah mendapat VOC.

JPJ juga memaklumkan, penukaran VOC bagi kali pertama adalah percuma. Bagi kenderaan yang telah mendapat VOC sebelum ini, JPJ boleh mengeluarkan VOC baharu di atas permintaan pemilik, sekiranya berlaku sebarang pindaan atau perubahan rekod kenderaan.

Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak lekas percaya kepada khabar angin yang disebarkan melalui media sosial yang tidak dapat disahkan sumbernya berkaitan hal ini.