Bermula 1 Jun 2017, semua pemandu teksi persendirian, termasuk pemandu Grab dan Uber di Malaysia, akan tertakluk di bawah perlindungan skim kecederaan pekerjaan atau Employment Injury Shceme (EIS), sama seperti pekerja lain di bawah skim Perkhidmatan Kontrak yang diseliakan oleh Pertubuhan Keselamatan Pekerja (SOCSO).

The Sun melaporkan, ketua eksekutif SOCSO, Datuk Dr Mohammed Azman Aziz Mohammed memaklumkan ia akan diwajibkan kepada semua pemandu teksi yang bekerja sendiri untuk berdaftar di bawah skim berkenaan. Mereka akan menyumbang pada kadar 1.25% daripada pendatan bulanan yang diinsuranskan.

Skim perlindungan ini akan memberi manfaat kepada 73,000 pemandu teksi yang berkerja sendiri serta 35,000 pemandu Grab dan Uber yang aktif kini. Sebelum ini, mereka terpaksa membeli polisi insurans sendiri secara berasingan.

“Bayaran tahunan yang akan dikenakan kepada pemandu yang mendaftar di bawah skim ini ialah dari RM157.20 (RM13.10 sebulan) hingga RM592.80 (RM49.40 sebulan),” jelas beliau. “Menteri Sumber Manusia juga telah bersetuju untuk memasukkan pemandu-pemandu Grab dan Uber sekali di bawah skim berkenaan,” tambahnya.

“Mereka yang mendaftar di bawah skim ini, yang terdedah kepada kemalangan atau penyakit berkaitan pekerjaan yang dilakukan akan dilindungi di bawah EIS. Tanggungan mereka juga akan diberi perlindungan keselamatan sosial sekiranya berlaku kematian,” jelas beliau lagi.

Antara perkara yang akan ditanggung oleh skim ini ialah hilang upaya kekal atau sementara, kematian serta manfaat kepada ahli keluarga adalah antara yang bakal dinikmati oleh mereka yang berdaftar di bawah skim ini. Selebihnya termasuk elaun layanan berterusan, pinjaman pelajaran, kemudahan pemulihan fizikal dan vokasional serta program kembali bekerja.

“Elaun layanan berterusan adalah tambahan baru yang khusus diberikan oleh SOCSO. Jika pekerja hilang upaya kekal disebabkan pekerjaannya, mereka selepas itu akan bergantung kepada penjaga atau keluarga. Elaun berkenaan akan diberikan kepada penjaga,” jelas beliau lagi.

EIS ini akan ditempatkan di bawah enakmen undang-undang baru – Rang Undang-undang Sosial Pekerjaan 2017. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Richard Riot Jaem dijangka akan membentangkannya di Dewan Rakyat pada sesi akan datang, dijadualkan dari 6 Mac hingga 6 April.