Honda Motor Company telah mengeluarkan keputusan rekod produksi sedunia bagi bulan Jun 2017 dan separuh pertama tahun ini (H1 2017).

Di mana Honda telah mencatatkan rekod tertinggi bagi Jun 2017 dengan memproduksi sebanyak 446,376 unit seluruh dunia, meningkat 5% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Berdasarkan angka itu, 375,282 unit adalag dari luar Jepun (+4.8% dari Jun 2016), sementara 71,094 unit diproduksi di Jepun (+5.9% dari Jun 2016).

Mengenai produksi di luar Jepun, Asia telah menyumbangkan sebahagian besar daripada keseluruhan jumlah tersebut iaitu dengan 182,499 unit, meningkat sebanyak 14% berbanding Jun 2016. Ini diikuti dengan Amerika Utara (164,326 unit/-6.8%), China (127,848 unit/+34.7%), USA (109,580 unit/-4.9%), Eropah (13,238 unit/+23.5%) dan lain-lain dengan 15,219 unit (+37.8%).

Honda juga telah mencatatkan lagi satu rekod berhubung prestasi bagi separuh pertama tahun ini, secara puratanya, sebanyak 2,586,855 unit kenderaan telah diproduksi di seluruh dunia bagiHI 2017, meningkat sebanyak 4.2% berbanding tempoh yang sama tahun lalu.

Bagi produksi di Jepun, telah mencatatkan sebanyak 401,684 unit (+2.4%), sementara 2,185,171 unit pula di luar Jepun (+4.5%). Di mana Asia turut menjadi penyumbang terbesar bagi keseluruhan jumlah itu dengan 1,050,783 unit diproduksikan bagi H1 2017 diikuti Amerika Utara, China, USA, lain-lain dan Eropah.

Dengan angka rekod produksi tersebut, eksport dari Jepun ke pasaran luar mencatatkan penurunan sebanyak 44.8% dengan hanya 8.805 unit. H1 2017 juga mencatatkan penurunan sebanyak 41.3%, dengan 39,552 unit bagi jangkamasa Januari hingga Jun 2017.

Akhir sekali, prestasi jualan Honda bagi pasaran domestik juga tidak menunjukkan perubahan yang besar antara Jun 2017 dan Jun 2016, dengan penurunan margin sebanyak 0.1% ke 61,090 unit. Walau bagaimana pun, prestasi jualan bagi H1 2017 dari H1 2016 dengan 376,616 pendaftaran (+1.7%).

N-Box direkodkan sebagai model terlaris dalam industri bagi kategori kenderaan mini dengan enam bulan pertama 2017 mencatatkan jualan sebanyak 106,234 unit. Sementara itu, Freed pula menjadi kenderaan kelima paling laris dalam semua kenderaan baharu yang didaftarkanm dan Fit (Jazz) pula menduduki tempat ke-sembilan dalam tempoh yang sama.