Insurans kenderaan komprehensif kini dalam bulan kedua fasa liberalisasi atau nyah-tarif yang mula berkuatkuasa sejak 1 Julai lalu. Dan, untuk tempoh berkenaan, Bank Negara Malaysia (BNM) mendedahkan ada corak awal yang dapat dilihat bagi bulan pertama pelaksanaan berkenaan.

Dengan pelaksanaan nyah-tarif ini, kadar premium yang dikenakan tidak lagi berdasarkan satu kadar tetap, tetapi tertakluk kepada sistem penilaian berasaskan risiko. Maksudnya, tidak akan ada mana-mana polisi insurans yang akan memberikan sebut harga premium yang sama, kerana perkara yang dinilai adalah berbeza-beza bagi setiap penanggung insurans.

Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, BNM menjelaskan, berdasarkan harga yang dikenakan oleh 11 daripada 26 penanggung insurans yang dinilai sehingga hujung Julai lalu, kadar premium ada yang naik dan turun dalam purata 10% dapat dilihat terhadap risiko keseluruhan yang diperhatikan.

Perkara ini mencadangkan bahawa penanggung insurans membezakan antara risiko lebih rendah dengan yang lebih tinggu dalam corak yang agak konsisten dengan kadar harga yang munasabah. Pemerhatian BNM itu juga menyifatkan penyelarasan kadar premium pada kadar +10% juga mencadangkan bahawa model penetapan harga yang lebih terperinci dilakukan oleh sesetengah penanggung insurans.

Sementara itu, penurutan kadar premium insurans yang diperhatikan pula adalah tertumpu kepada kenderaan baru berbanding kenderaan yang lebih berusia, tetapi tiada perbezaan ketara dapat dilihat daripada perbezaan model dan jenama. Ini mungkin menunjukkan penanggung insurans mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati sebelum menterjemah semua faktor risiko yang terlibat kepada pelarasan harga akhir.

Laporan itu juga menjelaskan, perkara ini berlaku pada fasa awal liberalisasi untuk memberi kesan dan mempengaruhi penyelarasan premium dalam kumpulan risiko secara keseluruhannya. Pengecualian yang dapat diperhatikan pula adalah bagi kenderaan yang berkecenderungan tinggi dicuri, yang kemungkinan akan menyaksikan kenaikan premium yang lebih tinggi.

Perkara lain yang sempat diperhatikan juga ialah kadar premium akan menurun dengan peningkatan usia pemandu. Ini bermakna, risiko lebih tinggi dikaitkan dengan pemandu yang lebih muda dan kurang berpengalaman, lebih tepat di bawah lingkungan usia 25 tahun.

Bagaimanapun, pemerhatian yang sama mendapati pemegang polisi yang berusia antara 40 hingga 50 tahun mungkin akan dikenakan premium yang lebih tinggi juga, mengambil kira kenderaan mereka nanti akan digunakan oleh anak-anak yang lebih muda.

Menarik juga untuk dinyatakan, pada bulan pertama liberalisasi, premium yang lebih tinggi dikesan lebih banyak dikenakan pada kenderaan di Semenanjung berbanding di Sabah dan Sarawak. BNM mengaitkan perkara ini dengan tahap serta pendedahan terhadap risiko yang berbeza disebabkan kepadatan trafik serta keadaan jalan.

Pemerhatian yang dilakukan itu bagaimanapun tidak mengambil kira faktor-faktor risiko individu yang mungkin dinilai oleh penanggung insurans dalam menentukan kadar premium. Jika anda telah memperbaharui insurans kenderaan anda selepas 1 Julai lalu, adakah kadar yang dikenakan lebih tinggi atau rendah? Kongsikan pengalaman anda.