BMW Malaysia telah mengumumkan pengenalan program BMW Oil Inclusive untuk semua kenderaan BMW yang tidak mempunyai program servis aktif pada waktu ini ataupun yang mana program servis asal telah pun tamat. Melalui program ini, pemilik boleh memilih untuk menambah tempoh servis kepada sama ada lima tahun/ 60,000 km, atau lima tahun/ 100,000 km.

Menurut syarikat itu, program BMW Oil Inclusive menawarkan pakej yang fleksibel, jadi pemilik boleh memilih pakej yang lebih bersesuaian dengan cara penggunaan dan pemanduan kenderaan mereka. Sebagai contoh, sebuah BMW 3 Series yang didaftar pada tahun 2012 dengan catatan jarak batuan 70,000 km sudah pun tamat tempoh program servis dan waranti, jadi, mereka boleh memilik program ini untuk menyambungnya.

Melalui program ini, pemilik akan menikmati servis profesional di semua pengedar BMW, menggunakan pelincir dan alat ganti asli. Harga bagi setiap pakej dan model kenderaan boleh dirujuk melalui carta di bawah.