Ini berita baik buat pemegang kad Mesra Petronas. Petronas Dagangan Berhad (PDB), Shieldcard Holdings Sdn Bhd dan Zurich General Insurance Malaysia Berhad (ZGIMB) telah mengumumkan kerjasama strategik untuk menawarkan faedah Kemalangan Diri Mesra (Mesra Personal Accident (PA)) eksklusif untuk pemegang kad Mesra.

Perlindungan dan faedah ini turut boleh menjadi satu lagi saluran bagi penukaran mata ganjaran Mesra; pemegang kad Mesra boleh menikmati Pelan PA Mesra dengan hanya RM1 (100 mata ganjaran Mesra) sebulan, apabila mereka berbelanja minima RM100 sebulan di mana-mana stesen Petronas di seluruh negara.

Perlindungan sepanjang masa 24/7 di seluruh dunia ini memberikan pemegang kad manfaat Bayaran Hospital Harian (Accidental Hospital Income) sebanyak RM50 sehari bagi tempoh maksimum 30 hari.

Bagi kes membabitkan kematian atau hilang upaya diri, pemegang kad Mesra yang terbabit dalam kemalangan, keluarga dan waris terdekat mereka layak mendapat pampasan wang tunai sehingga RM25,000 (meningkat sehingga RM50,000 jika kejadian berlaku pada hari cuti am yang diwartakan oleh kerajaan).

Sebagai tambahan, apabila mendaftar dengan Pelan PA Mesra, pemegang kad Mesra secara automatik didaftarkan untuk program AXXESS secara percuma. Program ini boleh didapati di rangkaian perniagaan yang mengambil bahagian – membantu mengurangkan atau membayar sepenuhnya premium kenderaan motor tahunan pemegang kad.

“Kerjasama yang dimeterai adalah hasil pemerhatian kami terhadap keperluan pelanggan bagi meningkatkan faedah terhadap program kesetiaan kami, termasuk perkara yang penting untuk mereka seperti perlindungan insurans,” jelas Ketua Divisyen Perniagaan Runcit PDB, Aadrin Azly.

Semua pemegang kad Mesra akan menerima SMS atau emel daripada Petronas untuk memaklumkan mereka berkaitan faedah yang disediakan ini. Pemegang kad yang ingin mendaftar Pelan PA Mesra akan dihubungkan dengan laman sesawang khas untuk tujuan pendaftaran. Dan, bagi pemegang kad yang mendaftar sebelum 28 Februari 2018, mereka akan menerima faedah PA Mesra secara percuma untuk bulan pertama.

Sementara itu, program AXXESS yang dikenali kerana faedah manfaat perniagaannya yang unik diperkenalkan pada penghujung Mac 2017 dan beroperasi pada Ogos 2017. Ia bermatlamat untuk meningkatkan daya perbelanjaan harian seseorang dengan menyediakan penyelesaian terhadap kos insurans yang semakin meningkat, terutama sekali peningkatan kos dalam penjagaan kesihatan awam dan ketidaktentuan premium insurans kenderaan motor, terutama selepas industri ini mula melaksanakan liberalisasi tarif.