Isu tol memang tak pernah reda, ada saja perkara yanng dibangkitkan termasuk harapan rakyat agar kerajaan menghapuskan lebih banyak tol sedia ada serta mengharapkan lebuhraya baharu yang sedang dibina seperti Lebuhraya Sungai Besi-Ulu Kelang (SUKE) dan Lebuhraya Damansara-Shah Alam (DASH) , tidak akan dikenakan bayaran tol.

Namun, rasanya perkara itu sukar untuk dilaksanakan dalam masa terdekat, iaitu lebuhraya tanpa tol. Hanya Lebuhraya Pan Borneo di Sabah dan Sarawak serta Lebuhraya Utama Tengah atau Central Spine Road (CSR) yang melalui Pahang ke Kelantan sahaja dirancangkan bakal dikecualikan tol di Malaysia, buat masa ini.

Justeru, buat masa ini kerajaan masih menggunakan dasar menggalakkan penyertaan swasta dalam pembinaan lebuh raya bagi membolehkan dana yang ada disalurkan kepada keperluan infrastruktur lain yang lebih mendesak, laporan Berita Harian.

Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin, selain itu, terma perjanjian antara kerajaan dan syarikat konsesi juga diberi banyak penambahbaikan bagi memastikan keperluan rakyat dipenuhi.

Katanya lagi, langkah itu diambil memandangkan kos pembinaan lebuh raya yang berkualiti dan moden adalah tinggi.

“Sebagai kerajaan bertanggungjawab, dana yang ada disalurkan kepada keperluan lain yang lebih mendesak seperti pembinaan hospital, pendidikan serta kebajikan rakyat. Walaupun dasar penswastaan sejak 1988 diteruskan, kerajaan sudah banyak melaksanakan penambahbaikan terhadap terma dalam perjanjian konsesi bagi memastikan keperluan rakyat dapat disediakan.

“Pada masa sama, ia juga memastikan kepentingan kerajaan dapat dipelihara dan berlaku adil kepada syarikat konsesi berbanding terma perjanjian lama di bawah legasi kepimpinan terdahulu. Contoh terbaik adalah kewujudan klausa perkongsian hasil tol dengan pihak kerajaan apabila melebihi jumlah unjuran trafik, klausa keluar yang memperuntukkan jika pihak konsesi mencapai Kadar Pulangan Dalaman ( IRR), perjanjian konsesi boleh ditamatkan lebih awal,” ujarnya bagi menjawab menjawab soalan Datuk Dr Mohd Khairuddin Aman Razali (PAS-Kuala Nerus) mengenai kos pembinaan setiap lebuh raya di Dewan Rakyat, semalam.

Katanya lagi, sehingga Disember 2017, terdapat 31 lebuhraya bertol di negara ini. Di mana kos operasi dan penyelenggaraan tahunan berdasarkan kos semasa pada 2016 ialah RM6.82 juta sehingga RM1.5 bilion bagi setiap lebuhraya yang perlu ditanggung oleh pihak konsesi.