Bertolak daripada cadangan dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebelum ini untuk menurunkan had umur bagi mendapatkan lesen motosikal – daripada 16 tahun kepada 14 tahun – Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) telah mengadakan kajiselidik atas talian untuk tujuan itu. Pautannya ada di sini.

Kaji selidik berkenaan bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada orang ramai tentang had umur minimum untuk mendapatkan lesen motosikal di Malaysia. Selain daripada soalan-soalan demografik, ia juga bertanyakan tentang pendapat umum tentang topik seperti penunggang motosikal tanpa lesen. Kaji selidik ini memberi tumpuan kepada remaja-remaja yang menunggang motosikal, terutama untuk ke sekolah di kawasan-kawasan pedalaman yang tiada pilihan pengangkutan awam/persendirian yang lain.

Cadangan awal tentang perkara berkenaan oleh Timbalan Menteri Datuk Azizah Mohd Dun sebelum ini yang menyarankan bahawa had umur untuk lesen motosikal diturunkan dari 16 tahun ke 14 tahun, dengan penunggang hanya dibenarkan menunggang di kawasan perumahan serta tempoh menunggang hanya terhad antara jam 7 pagi hingga 8 malam. Apa pula pandangan anda berkaitan hal ini? Adakah ia wajar untuk dilaksanakan?