Satu lagi pengumuman penting yang dibuat oleh Isuzu Malaysia hari ini ialah, semua model sedia ada keluaran syarikat itu yang masih dijual di Malaysia ketika ini boleh menggunakan bahan api diesel campuran B10. Langkah ini adalah selari dengan usaha kerajaan yang telah menetapkan campuran B10 bagi diesel Euro 2 sebelum ini.

Di dalam laporan sebelum ini, penggunaan diesel B10 telah mula dilaksanakan sejak 1 Februari 2019 bagi sektor pengangkutan. Antara yang menyumbang kepada perkembangan ini ialah harga biodiesel sawit yang lebih rendah berbanding dengan diesel petroleum.

Di Indonesia pula, mereka lebih jauh kehadapan dengan pelaksanaan program B20 ketika ini. Ini melibatkan campuran 20% biodiesel sawit dengan 80% diesel fosil. Pelaksanaannya sudah diwajibjan sejak Januari 2016.