Satu pengumuman menarik berkaitan automotif yang dibangkitkan dalam pembentangan Bajet 2022 adalah berkaitan kenderaan elektrik di Malaysia.

“Kerajaan melihat potensi kenderaan elektrik (atau EV) yang memiliki ciri- ciri energy efficient vehicle sebagai usaha meminimum pencemaran asap kenderaan ke udara,” ujar menteri kewangan, Tengku Zafrul dalam ucapannya.

Untuk ini, bagi menyokong pembangunan industri EV tempatan, kerajaan bercadang untuk memberikan pengecualian sepenuhnya ke atas duti import, duti eksais dan cukai jualan bagi kenderaan EV. Pengecualian cukai jalan sehingga 100 peratus juga diberikan kepada kenderaan berkenaan.

Selain itu, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 turut diberikan ke atas kos pembelian dan pemasangan, sewaan dan sewa beli kemudahan serta bayaran yuran langganan kemudahan pengecasan EV.