Dengan suasana pasaran automotif dan ekonomi yang mencabar sepanjang 2016, Perodua berjaya menjual sejumlah 207,100 unit kenderaan secara keseluhannya, merangkumi semua model semasa yang ditawarkan dalam pasaran.

Walaupun angka ini berkurangan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3%, ia tetap membolehkan Perodua mencatatkan rekod tertinggi bagi kadar perkongsian pasaran dengan 35.7%, peningkatan sebanyak 3.7% perbanding 2015. Ini adalah berdasarkan angka jangkaan jumlah keseluruhan industri (TIV) 579,600 unit tahun lalu.

Ini antara lain disumbang oleh model paling baru yang diperkenalkan pada Julai tahun lalu, Perodua Bezza, yang mencatatkan jumlah jualan sebanyak 36,000 unit sepanjang 2016. Bulan Disember pula mencatatkan rekod jualan tertinggi, dengan sejumlah 24,600 kenderaan Perodua didaftarkan.

Bagaimanapun, bagi cabang servis dan penyelenggaraan, Perodua mencatatkan peningkatan yang positif. Jumlah kenderaan yang diterima untuk tujuan berkenaan tahun lalu ialah sekitar 2.03 juta unit, berbanding 1.96 juta; melibatkan peningkatan sebanyak 3%.

Dari aspek jumlah pendapatan daripada servis pula, jumlah yang dicatatkan adalah lebih besar; RM682 juta berbanding RM600 juta pada 2015, dengan peningkatan sebanyak 14%.

Bagi jumlah kenderaan yang dieksport, ia juga mencatatkan kenaikan sebanyak 6%. Jumlah eksport ke Indonesia mencatatkan jumlah terbesar, dengan 63%. Selain Indonesia, pasaran eksport bagi Perodua setakat ini kekal lima; termasuk Sri Lanka, Brunei, Mauritius dan Singapura.

Bagi 2017, Perodua meletakkan sasaran yang lebih realistik. Jumlah jualan keseluruhan disasarkan sebanyak 202,000 unit, berkurangan sebanyak 2% berbanding 2016. Kadar perkongsian pasaran juga disasarkan sedikit rendah; 32.4%. Menurut Peodua, hal ini adalah disebabkan suasana pasaran yang kekal perlahan sepanjang tahun ini, disamping saingan dan penawaran model berbanding jenama lain yang semakin sengit.