Berikutan rancangan Ford untuk memotong 10% tenaga kerjanya di seluruh dunia sebelum ini, hari ini, angka sebenar pemberhentian pekerja yang dirancang tersebut telah didedahkan – ia akan membabitkan 1,400 pekerja selain pekerja kilang di Amerika Utara dan Asia, menurut laporan berita.

Langkah tersebut diambil bagi meningkatkan keuntungannya serta menaikkan harga saham dan diharap akan selesai pada akhir September ini. Ford akan menawarkan pakej bagi menggalakkan pekerja yang terlibat untuk berhenti secara sukarela. Syarikat berkenaan turut menambah langkah ini tidak akan melibatkan pekerja kilang dan juga staf kolar putih di kilang-kilang mereka, serta pekerja-pekerja di Eropah dan Amerika Selatan.

Tawaran berkenaan akan dibuka kepada 9,600 pekerja di Amerika Syarikat, 1,000 di Mexico, 600 di Kanada dan 4,141 di Asia. Menurut Ford lagi, lebih perincian dan informasi akan diberikan kepada mereka yang terlibat bulan hadapan.

Penurunan jualan di Amerika dan juga saham yang tidak menunjukkan prestasi yang baik (jatuh 40% sejak Julai 2014) merupakan sebab utama mengapa langkah sebegini perlu diambil. Ford juga telah mengumumkan rancangannya untuk mengurangkan kos sebanyak US$ 3 bilion tahun ini.