Susulan kepada liberalisasi dan pelaksanaan nyah-tarif insurans am di Malaysia yang diumumkan oleh Bank Negara dan sudah berlangsung kini, Digi melalui platfrom iFleet yang dibangunkannya mempelawa semua penanggung insurans yang berminat untuk menyertai Insurance Panel Programme yang menyediakan sebuah platform dikenali sebagai Usage-Based Insurance (UBI).

Platform berkenaan membolehkan penanggung insurans untuk membangunkan dan menawarkan perlindungan insurans yang disesuaikan sepenuhnya berdasarkan lebih daripada 200 data pemandu masa nyata yang telah sedia ada. Platform ini terbuka kepada semua pemain di dalam industri insurans kenderaan yang mencari kelebihan untuk menawarkan produk yang boleh disesuaikan (customiseable) mengikut keperluan pelanggan mereka dalam menentukan kadar premium insurans selepas pelaksanaan pendekatan nyah-tarif insurans sejak 1 Julai lalu.

Diuji sejak 2016, platform berkenaan telah melalui fasa ujian yang menyeluruh menggunakan fleet Digi sendiri, dengan melibatkan beberapa penanggung insurans seperti Tune Protect, Pacific Insurance serta beberapa lagi pihak yang menjadi pengguna terawalnya.

Platform UBI iFleet ini merakam dan meninjau sehingga lebih daripada 200 poin data seperti jarak perjalanan, kelajuan, pecutan, brek mengejut, mengambil selekoh yang agresif dan banyak lagi. Ini dapat membantu dan memudahkan penanggung insurans merangka model risiko mereka.

Data UBI yang tersedia ini telah membantu penanggung insurans terawal yang menggunakannya untuk mendapatkan kadar premium insurans bersesuaian yang lebih tepat berdasarkan prestasi kenderaan fleet mahupun pemilik kenderaan individu.

Manfaat yang dapat dilihat pula ialah perubahan pada sikap pemandu. Digi mendapati hampir 50% pemanbah baikan dengan pemandu mengubah tabiat memandu kepada yang lebih baik serta jumlah kemalangan yang semakin berkurangan setelah menggunakan iFleet bagi 150 kenderaan lapangan yang berada di dalam penggunaan syarikat itu sendiri.

Tahun lalu, premium insurans kenderaan yang dicatatkan berjumlah RM8.17 bilion, dengan kadar 66.9% tuntutan dilakukan bagi segmen ini. Digi berharap dengan pengenalan UBI ini, ia akan menggalakkan pemanduan yang lebih selamat serta dapat mengurangkan nisbah tuntutan insurans kepada penanggung insurans.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh iFleet UBI kini ditawarkan kepada penanggung insurans yang ingin mencari penawaran paling kompetetitf untuk produk mereka. Pihak yang berminat untuk menguji sistem ini atau menyertai program panel insurans boleh mendaftarkan minat mereka di sini.

Selain itu, Digi turut akan melancarkan penyelesaian kenderaan yang berkaitan dengan iFleet UBI ini untuk kegunaan pemilik persendirian kenderaan di Malaysia pula, dengan telematik yang sama pada penghujung 2017 nanti.

Ini bermaksud, peranti khas akan dipasang pada kenderaan pengguna untuk mengumpulkan data cara pemanduan serta data lain dari kenderaan, dan menjadikannya boleh dicapai oleh panel penanggung insurans sekiranya pengguna ingin memperbaharui insurans.

Ini memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pemilik kenderaan persendirian untuk menentukan premium terbaik yang ada untuk kenderaan anda, daripada panel penanggung insurans yang kompetitif yang menjadi sebahagian daripada panel program iFleet ini.

Digi juga bekerjasama dengan penanggung insurans lain yang telah melancarkan produk insurans kenderaan mereka sendiri berasaskan telematik untuk menyediakan sambukan ke internet. Ini termasuk AXA Affin General Insurance (AAGI) yang memperkenalkan AXA FlexiDrive baru-baru ini.