PLUS Malaysia Berhad telah membuat kenyataan berhubung pengesahan telah menerima Notis Timbang Tara yang dibuat oleh CIMB Group Holding Berhad pada 17 Disember 2018 berkenaan dengan keputusan pihak CIMB dan CIMB SI 1 Sdn Bhd, anak syarikat milikan penuh CIMB, untuk memulakan satu prosiding timbang tara terhadap pihak PLUS di bawah Kaedah – Kaedah Timbang Tara UNCITRAL.

Ia berikutan dengan pertikaian di bawah Perjanjian Usaha Sama bertarikh 12 Mei 1998 dan permohonan injunksi untuk menghalang PLUS daripada terus terlibat di dalam perniagaan berkaitan dengan sistem RFID PLUS berserta dengan ganti rugi, faedah dan kos.

Dalam masa yang sama, PLUS percaya pelancaran ujian perintis bersasar PLUS RFID baru-baru ini berupaya untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat memandangkan ia menawarkan lebih pilihan serta kemudahan kepada pengguna untuk membuat pembayaran melalui kad kredit atau kad debit, sebagai tambahan kepada sistem pembayaran dompet elektronik (E-wallet) dan pembayaran prabayar sedia ada yang disediakan oleh Touch ‘n Go E-wallet. Sistem pembayaran E-Wallet dan pembayaran prabayar oleh Touch ‘n Go masih tetap menjadi salah satu pilihan pembayaran di dalam ujian perintis bersasar RFID PLUS.

Justeru, PLUS percaya tidak terdapat sebarang pelanggaran terhadap mana-mana perjanjian. Dengan memberi pilihan pembayaran tambahan kepada pengguna-pengguna lebuh raya seharusnya dilihat sebagai satu kebaikan yang bermanfaat, selaras dengan semangat perjanjian Touch ‘n Go untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

PLUS turut memaklumkan akan mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi tujuan penyediaan prosiding timbang tara tersebut.