Awal tahun 2020, dilaporkan bahawa peraturan baru duti eksais akan dikenakan oleh Jabatan Kastam, yang akan memberikan kesan kenaikan harga kenderaan pemasangan tempatan (CKD) sehingga 20%. Bagaimanapun, itu tidak akan berlaku, merujuk kepada kenyataan daripada Presiden Persatuan Automotif Malaysia (MAA), Datuk Aishah Ahmad ketika dihubungi oleh paultan.org.

Ini apa yang pernah dimaklumkan dahulu; Jabatan Kastam mengeluarkan Peraturan Eksais 2019 (Penetuan Nilai Barangan Keluaran Tempatan Bagi Tujuan Levi Duti Eksais), yang telah disediakan oleh Kementerian Kewangan dan digazetkan pada 31 Disember 2019. Berdasarkan terma peraturan baru itu, kenderaan CKD diperlukan untuk membayar lebih cukai berikutan perubahan kaedah tentang bagaimana nilai pasaran terbuka (OMV) sesebuah kenderaan itu dikira.

Di bawah peraturan baru ini, skop pengiraan OMV diperluas untuk mengambil kira bukan hanya keuntungan dan perbelanjaan umum yang dikenakan ke atas kenderaan yang dikilangkan, tetapi termasuk juga jualannya.

Asalnya dirancang untuk diperkenalkan tahun ini, langkah berkenaan menerima bantahan daripada industri automotif di Malaysia, menyebabkan kerajaan terdahulu terpaksa menarik balik hasrat berkenaan dan mengumumkan “pengecualian khas”. Ini menyebabkan harga kenderaan kekal hingga penghujung tahun 2020, dan dari awal memang dihasratkan untuk menjadi tawaran sementara waktu sahaja, sebelum kenbali kepada harga asal pada 2021, secara berperingkat.

Walaupun peraturan duti eksais kekal ketika kita masuk ke tahun 2021, harga kenderaan bagaimanapun tetap akan naik untuk alasan yang berbeza; berakhirnya tempoh pengecualian cukai SST (100% bagi kereta CKD, 50% bagi kereta CBU) di bawah program Penjana kerajaan, yang telah dilaksanakan sejak 15 Jun hingga 31 Disember ini.