Berdasarkan kaji selidik terbaru yang dijalankan, pengguna di Malaysia mahukan harga yang kompetitif, jaminan kelulusan tuntutan dan kelulusan dalam tempoh segera bagi tuntutan berikutan pengenalan liberalisasi insurans kenderaan bermula 1 Julai ini.

Kaji selidik berkenaan, sebuah kerjasama antara AIG Malaysia dan paultan.org, menerima sebanyak 4,400 maklum balas individu yang berusia 18 tahun ke atas. Keputusan menunjukkan, 89% daripada mereka mahukan harga yang kompetitif bagi insurans yang dibeli.

Selain itu, 70% daripada maklum balas itu mahukan jaminan kelulusan tuntutan dalam tempoh tiga hari bekerja bagi tuntutan kenderaan bernilai RM5,000 ke bawah. Sekitar 60% lagi juga inginkan pembayaran tuntutan boleh dilakukan dalam tempoh 60 hari bagi kenderaan yang tidak dapat diselamatkan lagi.

Sebagai tambahan, 64% daripada maklum balas yang diterima juga mahukan potongan harga dan hadiah sebagai pelanggan setia, sementara 55% memilih untuk menyesuaikan pelan insurans kenderaan yang diambil.

Sebelum membuat pembelian insurans kenderaan, 86% menyatakan mereka akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap apa yang ditawarkan oleh insurans terbabit, sementera 16% akan memilih insurans yang mempunyai inovasi dan lebih maju. Sejumlah 69% akan memilih insurans yang memberikan ganjaran terhadap sikap pemanduan yang baik, manakala 39% akan memilih syarikat insurans yang mempunyai reputasi yang baik.

Kaji selidik berkenaan juga mendapati 42% maklum balas yang diberi menyedari bahawa insurans kenderaan di Malaysia dikenakan dengan tarif, sementara 83% merasakan liberalisasi insurans kenderaan akan memberikan kesan kepada pembaharuan insurans mereka selepas ini.

Mengenai kaedah pembelian, 24% akan membeli insurans mereka secara onlone, sementara 6% akan menggunakan saluran tradisional, termasuk berurusan dengan agen atau mengunjungi cawangan syarikat insurans.

Menurut CEO AIG Malaysia, Anthony Lee, yang juga bertindak selaku Pengerusi Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM), kaji selidik berkenaan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap jangkaan dan pengetahuan pelanggan berkaitan insurans kenderaan.

“Pelaksanaan liberalisasi insurans kenderaan akan membawa peluang dan cabaran baru. Ia akan menjadi sangat terbuka dan berdaya saing, di mana pelanggan boleh menilai terlebih dahulu tawaran yang mana lebih baik, serta pelidungan yang bagaimana yang mereka inginkan untuk kenderaan. Syarikat insurans perlu memberi penekanan terhadap kekuatan produk mereka untuk menarik perhatian pelanggan,” tambahnya.

Pada 1 Julai nanti, fasa kedua liberalisasi insurans kenderaan oleh Bank Negara Malaysia dijangka akan dimulakan, dan kadar premium bagi insurans kenderaan komprehensif akan ditentukan oleh penanggung insurans sendiri dan operator Takaful berdasarkan sistem penilaian risiko.